Kontingent

Frist for innbetaling

  • vårsemesteret: 15. februar
  • høstsemesteret: 15. september

Betal for 1 semester: innen fristen: kr. 450,- etter fristen: kr. 500,-
Betal for 2 semestere: innen fristen: kr. 800,- etter fristen: kr. 900,-

Du velger selv om du vil betale for ett eller to semestre. Om du betaler over Internett eller med giro i bank er også opp til deg, men få kvittering!

BETALINGSINFORMASJONEN SKAL INNEHOLDE FØLGENDE:
Navn, nybegynner/viderekommen, student/ikke-student, fødselsår.

Kontingenten betales til:
BSI Karate
Parkveien 1
5007 BERGEN
Kontonr.: 3624 53 79557

HVORFOR BETALE?
• Du får lisens og forsikring fra Hordaland kampsportkrets
• Klubben kommer til å arrangere instruktørbesøk
• Flere festlige arrangementer!